Sedam svetih sakramenata

Biblija

Sedam svetih sakramenata

 

1. Krštenje

2. Potvrda (krizma)

3. Sveta pričest

4. Ispovijed

5. Bolesničko pomazanje

6. Svećenički red

7. Ženidba