Misli sv. Ignacija


Ovo neka ti bude u radu prvo pravilo: tako se uzdaj u Boga, kao da sav uspjeh ovisi jedino o tebi, a nimalo o Bogu; no, tako se laćaj posla, kao da će Bog učiniti sve sam, a ti ništa.

Što god nasamo govoriš, reci tako kao da govoriš pred mnoštvom ljudi.

Više treba cijeniti odricanje vlastite volje nego uskrišavanje mrtvih.

Kudikamo više treba nastojati da krotimo nutarnjeg čovjeka nego tijelo, i da prije skršimo neuredne sklonosti duše nego li kosti.

Teže je nadvladati duh nego trapiti tijelo.

Izgovaranja našega tijela neka nam uvijek budu sumnjiva, tijelo naime običava bježati od napora jer je tobože slabo.

Oluja, koja bjesni protiv nas bez naše krivnje, znak je da će doskora doći uspjeh.

Iskustvo nas uči da se nadati većem plodu ondje gdje je mnogo protivština.

Promjena podneblja ne mijenja ćudi; ako nesavršen čovjek ne ostavi sebe, teško da će drugdje biti bolji nego ondje gdje jest.

Obično se krije više pogibelji u tome kad netko ne mari za male grijehe nego kad ne mari za velike.

Prije napada đavao istraži s koje je strane čovjek slabiji i nemarniji, a tada onamo usmjeri bojna oruđa, ondje ga pritisne.

Zapriječiš li svim naporima i brigama ovoga života ijedan jedini smrtni grijeh, dosta si naplaćen za sav taj trud.

Kada tko opazi da je pogriješio, neka ne klone duhom; i pogrješke koriste zdravlju.

Zao čovjek rado sumnjiči druge; tako i onaj koji trpi od vrtoglavice misli da se sve okreće.

Ne mjeri se napredak po licu, kretnjama, blagoj ćudi ili ljubavi prema samoći, već po tome kako tko umije svladavati samoga sebe.

Veoma je korisno za napredak ako imaš prijatelja koji te smije upozoriti na tvoje pogrješke.

Lijen se čovjek mnogo godina ne može uspeti na onaj stupanj krjeposti, na koji se revan popne u malo vremena.

Nadvladaj sebe, jer budeš li se nadvladao, steći ćeš na nebu sjajniju krunu od onih koji su blaže ćudi.

Tko je tolikom dužnošću kao i vi vezan služiti Bogu, taj ne može biti zadovoljan s običnim trudom i radom.

Nemarnost i mlitavost čine lijenčini posao teškim.

Ni sa kime, bio on kako mu drago opak, nećeš govoriti o Božjim stvarima, a da od toga ne bude mnogo koristi.

Tko hoće stupiti u Red, neka zna da u njemu ne će imati trajna mira ni boravka ako ne prijeđe preko praga s objema nogama, to jest s voljom i razumom.

Nitko ne radi više od onoga koji radi samo jedno.

Duševne bolesti jednako nastaju od mlakosti kao i od prevelike revnosti.

Kao što se klin izbija klinom, tako treba nastojanje izbiti nastojanjem, naviku navikom.