MOLITVA ZA OSLOBOĐENJE OD GREŠNIH NAVIKA

Molitva

MOLITVA ZA OSLOBOĐENJE OD GREŠNIH NAVIKA

 

Gospodine, koji si na Kalvariji raspet, smiluj mi se.

Predajem Ti sve svoje bolesne nagone i grešne navike, donosim ih Tebi.

O Spasitelju, operi moje srce i um u svojoj dragocjenoj Krvi;

očisti me da budem bijel poput snijega.

Pošalji svoga Svetog Duha, silu koja istječe iz Tvog svetog srca u moje srce,

da se nikada ne vratim starom načinu života.

Dopusti mi da budem sasvim blizu Tvom slatkom srcu, da budeš u meni,

i da ja u Tebi uvijek živim svetim životom. Slavim Te Isuse, hvala Ti Isuse.