MOLITVA SVETOG AUGUSTINA

Molitva

MOLITVA SVETOG AUGUSTINA

 

Gospodine Isuse, dozvoli da se upoznam i poznajem sebe,

i da ne žudim ni za čim osim za Tobom.

Daj da mrzim sebe i volim Tebe.

Dozvoli da radim sve za Tebe.

Dozvoli da ponizim sebe i uzvisim Tebe.

Neka umrem u sebi i živim u Tebi.

Daj da prihvatim štogod se dogodilo kao da je od Tebe.

Daj da zaboravim sebe i slijedim Tebe,

I da uvijek žudim za Tobom,

Daj da poletim iz sebe i nađem spas u Tebi,

Kako bih zaslužio da budem obranjen po Tebi.

Daj mi strah Božji, kako bih strahovao Tebi,

I da budem među onima koje si Ti izabrao.

Neka ne vjerujem sebi, nego neka je svo moje povjerenje u Tebi.

Dozvoli mi da Te budem voljan poslušati,

Budi mi jedina sigurnost u životu,

i dozvoli da budem siromašan zbog Tebe.

Pogledaj me kako bih Te ja mogao voljeti.

Pozovi me kako bih Te mogao vidjeti,

i kako bih se uvijek mogao radovati u Tebi. Amen