MOLITVA SV. RITI (III)

Molitva

MOLITVA SV. RITI (III)

 

O uzvišena čudotvorko, sv. Rito,

svrni svoje milostive oči na me patnika i nevoljnika

iz svoga Svetišta u Casci,

gdje sva lijepa snivaš u miru,

odakle širiš rajsku svjetlost.

Ti vidiš moje jadno srce okruženo trnjem kako krvari od boli.

Ti vidiš o slatka Svetice da u mojim očima više nema suza,

jer su sve presušile.

Umoran sam i obeshrabren tako da i sama molitva umire na mojim usnama.

Moram li očajavati u takvim teškim nevoljama moga života?

O dođi, budi mi na pomoć i pripomoć.

Nije li tebe kršćanski narod prozvao SVETICOM NEMOGUĆEG, ZAGOVORNICOM NEVOLJNIKA?

Iskaži dakle, čast svojemu imenu, isprosi za me milost koju od Boga molim:_____________

 

Svi veličaju tvoju slavu,

svi govore o tvojoj darežljivosti koju ti pružaš,

zar ću samo ja ostati razočaran,

jer me ti nisi slušala? Ah, ne!

Moli stoga,

moli za me Isusa da se smiluje mojoj nevolji,

da po tebi, o Sv. Rito,

mogu isprositi ono za čime tako gorljivo čezne moje srce.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu