MOLITVA DUHU SVETOMU

Molitva

MOLITVA DUHU SVETOMU

 

Bože, Duše Sveti,

Treća Osobo Presvetoga Trojstva,

Ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga,

Živa Vodo što ispunjaš svako srce ljubavlju, mirom i radošću,

snago koja dolaziš da ovlastiš svakoga da bude snažan i moćan,

ja Ti se posve predajem da možeš doći i ući u mene

i posve preuzeti vlasništvo nad mojim životom.

Udjeli mi moć i milost da živim pravim Kršćanskim životom

u skladu sa Svetom Voljom Božjom.

Posvećujem ti sada i zauvijek,

moje srce, moj razum, moju volju, moje žudnje,

moje planove i moje putove, moje riječi i djela

s čitavom mojom dušom i tijelom

i molim te da vodiš moj život sa svojim krepostima,

darovima i karizmama.

Posve Ti otvaram srce svoje

da možeš slobodno ući u mene

i nastaniti se u meni…

 

 

(Zastanite i nekoliko trenutaka tiho molite i doživite kako vas Duh Sveti puni te počnite zahvaljivati i slaviti Boga na daru Duha Svetoga.
Osjetite da je Duh već preuzeo vaš život…)

 

Zahvaljujem ti Duše Sveti jer si mi došao kao osoba

da me vodiš i upravljaš,

kao snaga i milost,

da me uvijek jačaš.

Hvala Ti Oče, hvala Ti Isuse, hvala Ti Duše Sveti.

 

(pročitaj Psalam 51 ili zapjevaj pjesmu zahvale)