DEVETNICA U ČAST SVETE RITE

Molitva

DEVETNICA U ČAST SVETE RITE

SEDMI DAN

Sveta Rito, nakon propovijedi svetog Jakova, izgarajući u želji da sudjeluješ u patnjama Kristove Muke,
isprosila si od Njega da usliša tvoju molitvu.
Tako si ganuta bila da si na povratku u svoju ćeliju milostive suze lila zbog samilosti za Raspetog Krista,
koji ti je, da bi utažio tvoj gorući žar,
ranio čelo trnom iz Njegove Krune, tako jakim bolom da si izgubila svijest.
Kakvo neizrecivo ushićenje, kakva radost, sveta Rito, biti tako nagrađena od Isusa, toliko slična Njemu;
postavši odbojna i neprilična svojim družicama zbog rane i njena neugodna mirisa!
A mi bijedna stvorenja, koji umjesto da molimo Boga da nam pošalje patnje, postajemo žalosni ako smo kažnjeni za svoje grijehe!
Sveta Rito, isprosi nam od Isusa milost da strpljivo podnosimo nevolje i sve privremene zemaljske bolesti koje nam On pošalje,
koje nas izbavljaju od vječne bolesti, da Ga zauvijek slavimo u Raju.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Slijedi Molitva Sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnice.