APOSTOLSKO VJEROVANJE

Molitva

APOSTOLSKO VJEROVANJE

 

Vjerujem u Boga,

Oca svemogućega,

Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista,

Sina njegova jedinoga,

Gospodina našega,

koji je začet po Duhu Svetom,

rođen od Marije Djevice,

mučen pod Poncijem Pilatom,

raspet, umro i pokopan;

sašao nad pakao;

treći dan uskrsnuo od mrtvih;

uzašao na nebesa,

sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;

odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga,

svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,

oproštenje grijeha,

uskrsnuće tijela,

i život vječni. -Amen.